Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Renowacja i konserwacja Sanktuarium w Uniejowie Parceli – historycznej stolicy Zakonu Bożogrobców” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zakres wykonanych prac:

  • Wzmocnienie fundamentów metoda ciśnieniową
  • Izolacja opaskowa ścian zewnętrznych
  • Zabezpieczenie przeciwogniowe drewna i więźby dachowej
  • Izolacja pozioma ścian zewnętrznych
  • Elewacja
  • Ogrzewanie elektryczne kościoła

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wiata Uniejów realizuje projekt pn.Renowacja i konserwacja Sanktuarium - historycznej stolicy Zakonu Bożogrobów" dofinansowany z Funduszy Europerskich.

Dofinansowanie projektu: 1.058.556,81zł.

Wartość zadania: 1.411.409,14zł.


Zaproszenie do składania ofert pn."Zarządzanie projektem pn. Renowacja i konserwacja Sanktuarium w Uniejowie Parceli - historycznej stolicy Zakonu Bożogrobców".

Zaproszenie do składania ofert - zarządzanie projektem

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wykaz usług

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Unieważnienie zapytania ofertowego


Zaproszenie do składania ofert pn."Zarządzanie projektem pn. Renowacja i konserwacja Sanktuarium w Uniejowie Parceli - historycznej stolicy Zakonu Bożogrobców" - 04.04.2017.

Zaproszenie do składania ofert - zarządzanie projektem

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wykaz usług

Załącznik nr 3 - wykaz osób

Załącznik nr 4 - wzór umowy

Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Unieważnienie zapytania ofertowego


Zapytanie ofertowe pn: "Renowacja i konserwacja Sanktuarium w Uniejowie Parceli- historycznej stolicy Zakonu Bożogrobców".

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Załączniki 1-4

Załącznik 5 - Umowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty